CLUB NATACIÓ LLEIDA Entitats esportives Lleida Lleida
Ja sigui per iniciar-te, perfeccionar i o millorar aspectes tècnics i tàctics podras gaudir de les classes de pàdel que imparteix el nostre professorat durant tots els dies de la setmana i en diferents horari